Nota legal

Textos Legals Versió 1.0   11-2016

1.  Nota Legal

2.  Política de Privacitat

3. Política de Cookies 

 

 

Avís Legal

 

De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de "Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)", posem en el seu coneixement la següent informació:

AGROPIÑAS SL [d'ara endavant AGROPIÑAS], és el titular del portal web agropinas.com,
que actua exclusivament com a explotadora, i gestora dels continguts dels portals web, domiciliats a Ctra. Nacional 240- Km. 17 43800 VALLS (TARRAGONA), CIF: B55571160, inscrita al Registre Mercantil de TARRAGONA, al Tom 2685, Llibre T-44095 , Foli 1, és l'encarregada de l'explotació, gestió i funcionament del portal web esmentat anteriorment. Si voleu contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l'adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

CONCEPTE D'USUARI

L'utilització del portal web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per AGROPIÑAS en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

 

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES "LINKS"

AGROPIÑAS
no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i AGROPIÑAS no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web de agropinas.com ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'ús o mal ús d'un vincle, tant al connectar al portal web agropinas.com com en accedir a la informació d'altres webs des del mateix portal web

 

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. AGROPIÑAS pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts.
També s'adverteix que els continguts d'aquesta web, tenen la finalitat informativa en quant a l'oferta de serveis i tarifes. Segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present portal Web.

 

INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

AGROPIÑAS declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa.
Així mateix, AGROPIÑAS no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus. AGROPIÑAS no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que AGROPIÑAS realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa en qualsevol dels "websites", es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

 

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

  1. L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de AGROPIÑAS.
  2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de AGROPIÑAS i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de AGROPIÑAS.
  3. Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per a la AGROPIÑAS En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.
  4.  Excepte autorització expressa de AGROPIÑAS, no es permet l'enllaç a "pàgines finals", el "frame" i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o "home page". 
  5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de AGROPIÑAS, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de AGROPIÑAS.

De conformitat a l'establert per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD) i del Reial decret 1720/2007 (RDLOPD) del Reglament de desenvolupament de la LOPD, l'informem que les dades personals facilitades a través d' els formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses en un fitxer titularitat de AGROPIÑAS SL [d'ara endavant AGROPIÑAS], domiciliada a Ctra. Nacional 240- Km. 17 43800 VALLS (TARRAGONA)CIF: B55571160, inscrita al Registre Mercantil de TARRAGONA, al Tom 2685, Llibre T-44095 , Foli 1, Correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. per tal d'atendre les seves consultes i enviament d'informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix AGROPIÑAS.

S'informa que les dades poden ser utilitzades per l'enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatiu a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. indicant en l'assumpte"BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

Així mateix, podrà exercir els drets d'a ccés, r ectificación, c ancelación i, si escau, de o posició (Drets ARCO), en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviat una sol·licitud per escrit, dirigida a Ctra. Nacional 240- Km. 17 43800 VALLS (TARRAGONA), o mitjançant correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

AGROPIÑAS està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris, dels serveis als quals s'accedeix a través del portal web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d'ara endavant, la Política] s'informa als Usuaris de agropinas.com, del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten a la web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada. 

AGROPIÑAS considera essencial garantir la protecció de les dades de caràcter personal per això, per tal de protegir la intimitat i privacitat de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Així doncs, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per mitjà del present document, AGROPIÑAS Informa:

1-Titularitat dels Fitxers

AGROPIÑAS amb domicili social al Ctra. Nacional 240- Km. 17 43800 VALLS (TARRAGONA), és el titular de diferents fitxers que ha inscrit al Registre General de Protecció de Dades depenent de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i que poden ser consultades a la web http://www.agpd.es.

En concret, les dades recaptades a través de la present web, s'incorporen al fitxer [USUARIS WEB / NEWSLETTER] amb el Codi d'inscripció [2152530999]. Als que els serà aplicable la present Política de Privacitat.

 

2-Recollida i Tractament

El fitxer [USUARIS WEB / NEWSLETTER], té com a principal característica:

2.1-Finalitat

 La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats fitxers consisteixen en:

  1.  Per al Fitxer [USUARIS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina web com.
  2. Resoldre les qüestions formulades.
  3. I remetre'ls informació sobre els nostres productes o serveis del portal titularitat de AGROPIÑAS.

2.2-Encarregat del Tractament

En el cas que hagin tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals hi hagi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 12 de la LOPD). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l' ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.

 2.3-Consentiment

Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis continguts a la Web esmentada anteriorment, l'interessat dóna el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades a l'esmentat fitxer, sent objecte de tractament per la mateixa en conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè AGROPIÑAS enviï informació periòdica i informar de les nostres ofertes i serveis.

Si bé en qualsevol moment pot oposar a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. indicant en l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

 

3-Mesures de Seguretat

AGROPIÑAS ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

 

4- Drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

Els interessats titulars de les dades contingudes en el fitxer [USUARIS WEB / NEWSLETTER], així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat de  AGROPIÑAS podran dirigir-se a l'entitat, com a responsable dels fitxers, amb la finalitat de poder exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació, i si escau oposició (Drets ARCO) referent a les dades incorporades al tractament. Aquests drets tenen caràcter "personalíssim", per la qual cosa únicament podran ser exercits pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A .- El dret de accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercir el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

  • Envia un correu electrònic a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  • Comunicació per escrit dirigida a: AGROPIÑAS, Ctra. Nacional 240- Km. 17 43800 VALLS (TARRAGONA)

AGROPIÑAS procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la notificació.

B .- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, d'acord amb les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres fitxers són inexactes, incompletes, inadequades o excessives. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos. AGROPIÑAS procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

5- Canvi de Normativa

AGROPIÑAS es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de "codis tipus" existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a:Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

 POLÍTICA DE COOKIES

 

Una "Cookie" és un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador de l'usuari i ens permet reconèixer-ho. El conjunt de "cookies" ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar quines pàgines troben els nostres usuaris útils i què no.
Les cookies són essencials per al funcionament d'internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i usabilitat de la nostra web. Recordeu que les galetes no poden danyar el seu equip i que, en canvi, el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors.

La informació que li proporcionem a continuació, l'ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:


Galetes de sessió: són cookies temporals que romanen a l'arxiu de cookies del seu navegador fins que abandoni la pàgina web, per la qual cosa cap queda registrada en el disc dur de l'usuari. La informació obtinguda per mitjà d'aquestes galetes, serveixen per analitzar pautes de trànsit de la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitant el seu ús

 

Galetes permanents: són emmagatzemades al disc dur i la nostra web les llegeix cada vegada que realitza una nova visita. Una galeta permanent posseeix una data d'expiració determinada. La galeta deixarà de funcionar després d'aquesta data. Les utilitzem generalment, per facilitar els serveis de compra i registre.


Galetes polivalents: Una cookie pot utilitzar-se per diverses finalitats, per la qual cosa únicament podrà estar exempt del requisit de consentiment si totes i cadascuna de les finalitats per les quals s'utilitzi estan individualment exemptes del requisit de consentiment.


L'usuari té l'opció d'impedir la generació de "cookies", mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programari "navegador". No obstant això, AGROPIÑAS SL no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.


Exemples de configuració de les galetes en diferents navegadors:

 

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Windows Explorer

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Apple Safari

http://support.apple.com/kb/ph5042

 

 


Els informem que AGROPIÑAS SL en el seu domini agropinas.com no utilitza cap tipus de "galeta", per al tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.

 

 

DOMINI

Nom de la "Cookie"

Expira

Informació

 

COOKIES PRÒPIES

agropinas.com

ver_legal

Permanent

Control versió textos legals

 

 

 

 

 

COOKIES DE TERCERS

agropinas.com

__utma

2 anys a partir de la configuració o actualització

S'usa per distingir usuaris i sessions. La galeta es crea quan s'executa la biblioteca JavaScript i no hi ha cap galeta __utma. La galeta s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

agropinas.com

__utmb

30 minuts a partir de la configuració o actualització

S'usa per determinar noves sessions o visites.La galeta es crea quan s'executa la biblioteca JavaScript i no hi ha cap galeta __utmb. La galeta s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

agropinas.com

__utmc

Fi de la sessió del navegador

No s'usa en ga.js. Es configura per interactuar amb urchin.js. Anteriorment, aquesta galeta actuava juntament amb la galeta __utmb per determinar si l'usuari estava en una nova sessió o visita.

agropinas.com

__utmz

Sis mesos a partir de la configuració o actualització

Emmagatzema la font de trànsit o la campanya que explica com ha arribat l'usuari al lloc. La galeta es crea quan s'executa la biblioteca JavaScript i s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

 

agropinas.com

__utmv

Dos anys a partir de la configuració o actualització

S'usa per a emmagatzemar dades de variables personalitzades de visitant. Aquesta galeta es crea quan un programador usa el mètode _setCustomVar amb una variable personalitzada de visitant. També s'usava per al mètode _setVar obsolet. La galeta s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

 

Un cop llegida tota la informació facilitada, avisem a l'usuari que, si prossegueix la seva navegació pel nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors, per impedir la instal·lació de les cookies utilitzades pel mateix, en els termes inclosos en l'article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, segons la redacció del mateix donada pel RD 13/2012 de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d'electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques estarà prestant el seu consentiment per a la utilització dels referits mecanismes.

Agropiñas SL

Ctra. Nacional 240-  Km. 17

43800 Valls (Tarragona)

Telf. 977600583

Com arribar - Agropiñas

Idioma